Om Axet Lås & Larm AB

Axet Lås & Larm AB etablerades i Örebro 1985 och vi har en lång och gedigen kunskap inom alla typer av lås, mekaniska såväl som elektriska. Vi är en godkänd och auktoriserad låssmed och tillhör Sveriges låssmeders riksförbund SLR. Vi är även godkända av polismyndigheten för installation av inbrottslarmanläggningar.

Vi på Axet Lås & Larm

Inom Axet Lås & Larm finns all nödvändig kompetens, från rutinerad personal med över 30 år i säkerhetsbranschen till unga hungriga medarbetare som älskar att vara ute och arbeta hos dig som kund. Vi jobbar regelbundet med kompetenshöjande utveckling samt fortbildning för att kunna uppfylla våra kunders önskemål.

Vår Affärsidé:

Kompletta och kostnadseffektiva säkerhetslösningar från en leverantör

Vad gör vi

Lås är till för att skydda dig, din egendom eller ditt företag. Det ska även förhindra intrång från obehöriga samtidigt som utrymning vid fara ska fungera. Vi på Axet Lås & Larm är en godkänd och auktoriserad låssmed och tillhör Sveriges låssmeders riksförbund SLR.

Det gör att vi därför kan ta totalansvaret för de tekniska och mekaniska säkerhetslösningar som våra kunder väljer. Det upplevs som en extra trygghet att bara behöva vända sig till en enda leverantör gällande installation och underhåll av olika anläggningsdelar. Bland våra återkommande kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommuner och olika typer av förvaltningar och tjänsteföretag.

Vi har komplett Låsverkstad

Vi har komplett låsverkstad vilket innebär att vi kan lägga alla typer av låscylindrar och tillhållarlås. Vi har även reservdelar till både nya och gamla lås vilket innebär att vi kan reparera dom flesta förekommande låsen på marknaden.

Vi har komplett Nyckeltillverkning

Axet Lås & Larm har har även komplett nyckeltillverkning med maskiner av senaste snitt vilket innebär att vi kan tillverka och kopiera nycklar till alla förekommande lås. Vi har även maskiner för att avkoda krypterade nycklar. Som sagt fråga oss om lås, vi kan allt om lås och nycklar.

Jonas Lyttbacka

jonas@axet-las.se

Kalle Bergstedt

kalle@axet-las.se

Christian Hjulström

christian@axet-las.se

Kevin Borén

kevin@axet-las.se

Karin Bergstedt

karin@axet-las.se

Majvor Sundelin

majvor@axet-las.se

Jonathan Borén

jonathan@axet-las.se

Örjan Smedjebord

orjan@axet-las.se

Våra tjänster

Vi erbjuder marknaden behovsanalyser vad gäller olika typer av säkerhetslösningar med utgångspunkt från de olika förutsättningar som kan råda hos respektive företag eller organisation.

Vi har kunskap om hur godkända lås projekteras, installeras och genomför löpande serviceunderhåll, en nog så viktig del i en låsfunktion. Lås finns hos oss, allt från det enklaste hänglås, cylinderlås, tillhållarlås till de allra kraftigaste högsäkerhets låsen som monteras i värdeförvaringsenheter.

Vi tar allt ansvar för hela kedjan; projektering – installation – utbildning – underhåll. Vi bistår även våra kunder i kontakten med försäkringsbolag och myndigheter för att hitta optimala lösningar som kan godkännas inom ramen för de olika regelverk som kunden ställs emot.

Vi jobbar med marknadens ledande fabrikat och har fortlöpande utbildningar tillsammans med våra leverantörer. Fråga oss gärna om projektering av ert nya låssystem.

Vi har nöjda kunder inom alla kundsegment och vi har projekterat allt från små företag/bostadshus till hela bostadsområden. Vi lyssnar till era önskemål och kommer med förslag på hur vi skall kunna uppfylla gällande krav från försäkringsbolag samt utrymningskrav från räddningstjänsten.

Vid behov tar vi hand om kontakten med berörda delar beroende på anläggningens beskaffenhet. Axet Lås & Larm lagerhåller de mest efterfrågade produkterna och vi beställer dagligen material vilket innebär att vi har de flesta lås inom 24 timmar.

Skulle det mot förmodan också ske att nycklar tappas, koder glöms eller att låset helt enkelt gått i baklås är det en trygghet att vi kan öppna alla typer av lås. Låsöppningar skall göras av auktoriserad låssmed, detta för att säkerställa att så liten skada som möjligt av lås och dörr. En låsöppning utförd på ett oprofessionellt sätt kan både bli kostsamt samt innebära stora skador på dörr och karm.

Vi hoppas att denna korta beskrivning skall ge en bild av Axet Lås & Larm AB som ett företag med höga krav på att ge marknaden rätt kvalitet inom den produktsektor som vi verkar inom. Vi står gärna till tjänst med ytterliga uppgifter t.ex. referenslistor etc.

För mer information,
kontakta Jonas eller Calle

Med många år i branchen är inget jobb omöjligt för oss!