Vi kan allt om lås och nycklar!

Välkommen till Axet Lås & Larm

Vi är en auktoriserad låssmed i Örebro som etablerades 1985 och har en lång och gedigen kunskap inom alla typer av lås, mekaniska såväl som elektriska. Vi tillhör Sveriges låssmeders riksförbund SLR och är också godkända av polismyndigheten för installation av inbrottslarmanläggningar.

Det gör att vi därför kan ta totalansvaret för de tekniska och mekaniska säkerhetslösningar som våra kunder väljer. Det upplevs som en extra trygghet att bara behöva vända sig till en enda leverantör gällande installation och underhåll av olika anläggningsdelar. Bland våra återkommande kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommuner och olika typer av förvaltningar och tjänsteföretag.

Inom Axet Lås & Larm har vi 30 års samlad kompetens så kontakta oss idag för att se vad vi kan göra för dig.

Vi levererar kostnadseffektiva säkerhetslösningar

Vi är auktoriserade låssmeder,